Post by Category : Het begin

Het begin van dit blog

Toen ik gevraagd werd een blog te gaan starten maakte mijn hart een sprongetje van vreugde. Woorden en taal zijn voor mij belangrijke en prachtige instrumenten, waar ik een diepe passie voor koester. Het is mijn ervaring en overtuiging dat woorden die komen uit het hart en uit de ziel, zeer louterend en helend kunnen zijn. Taal is tevens een middel waarmee kennis en wijsheid overgedragen kan worden. Daarnaast kan de (levens)ervaring van de een, troost en inspiratie zijn voor de ander. Het is mijn wens en intentie om al het bovengenoemde deel te laten zijn van dit blog.

 

Ik wil graag een woord van dank richten tot alle (spirituele) leraren die het mij mogelijk gemaakt hebben om te helen en te groeien en mezelf te ontwikkelen tot wie/waar ik nu ben. Bovenal gaat mijn dank uit naar Dr. en Master Zhi Gang Sha, door wie mijn leven diepgaand is veranderd. Zijn onderricht is een continue bron van inspiratie, vreugde en healing en is de belangrijkste leidraad in mijn leven. Het is een voorrecht om zijn kennis, wijsheid en spirituele kracht te delen in dit blog.